Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://biishop.vn.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt của khách truy cập để giúp phát hiện thông tin rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Hình ảnh

Khi tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên những hình ảnh có chứa dữ liệu về vị trí (EXIF GPS). Lý do là, các khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ những hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Điều này giúp bạn tiện lợi hơn để không phải nhập lại thông tin của mình khi bạn để lại bình luận khác. Cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập có thời hạn là hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, bạn sẽ được đăng nhập trong vòng hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ thể hiện ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau một ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác.

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động hoàn toàn giống như thể khách truy cập đã truy cập vào trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và chấp thuận bất kỳ bình luận phản hồi tiếp theo nào một cách tự động thay vì đưa chúng vào hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi dữ liệu của bạn được gửi

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.